Socket 1150 

Có 2 sản phẩm.

Socket 1150 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.70 GHz Bộ nhớ đệm: 3MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 4400 TDP 54W

2,800,000 ₫

Socket 1150 Vi xử lý 2 nhân 4 luồng Xung cơ bản 3.60 GHz Bộ nhớ đệm: 3MB Đồ họa tích hợp: Intel HD 4400 TDP 54W

2,600,000 ₫